เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศึกษาดูงาน ประชาสัมพันธ์ และเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
3108201125
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
36 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร. ฝ่ายประชาสัมพันธ์
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศึกษาดูงาน ประชาสัมพันธ์ และเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2554 โดยมี นายวรงค์ ชินวันทนานนท์ หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources