งาน CA Greet Festival # 10 : Underground Undergreet

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1903201406
Edition
Copyrighted date
Language
tha
File type
image/jpeg
Extent
20 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะนิเทศศาสตร์
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดงาน CA Greet Festival # 10 : Underground Undergreet จัดเพื่อแสดงผลงานของนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ในแต่ละสาขาในด้านต่างๆ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2557 ณ บริเวณอาคาร Albert Laurence School of Communication Arts วิทยาเขตสุวรรณภูมิ โดยมีภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดีเป็นประธาน
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
This work is protected by copyright. Reproduction or distribution of the work in any format is prohibited without written permission of the copyright owner.
Access rights
Rights holder(s)
Location
Assumption University
View External Resources