Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    น้ำข้าวกล้องงอกเสริมคลอโรฟิลล์ 

    รุ้งดาว กลิ่นจะโป๊ะ; เนตรนภา ปานเด (มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2558-พฤษภา)

    น้ำข้าวกล้องงอกเสริมคลอโรฟิลล์ตามการประดิษฐ์นี้ มีส่วนประกอบสำคัญคือ ข้าวกล้องหอมมะลิงอก ใบของต้นข้าวอ่อนที่มีความสูง 2 นิ้ว น้ำตาล วานิลาผง และ น้ำ การผลิตเริ่มต้นจากการหุงข้าวกล้องหอมมะลิงอก แล้วนำมาปั่นรวมกับน้ำ จากนั้น นำมาผสมกับน้ำใบของต้นข้าวอ่อนปั่น ทำการปั่นซ้ำอีกครั้งก่อนทิ้งไว้ให้ตกตะกอน กรอง แล้วต้มให้เดือด เติมน้ำตาล และวานิลลาผง ผสมให้เข้ากัน บรรจุใส่ขวด และเก็บไว้ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียสหรือในตู้เย็นได้ไม่เกิน 5 วัน เป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคด้วยการนำเสนอรูปแบบใหม่ของเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ น้ำข้าวกล้องงอกที่มีสีเขียวของคลอโรฟิล ...