Now showing items 1-3 of 3

 • Thumbnail

  แกงเลียงก้อน 

  รุ้งดาว กลิ่นจะโป๊ะ; ดารณี งามประเสริฐกิจ (มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2558-พฤษภา)

  แกงเลียงก้อนตามการประดิษฐ์นี้ มีส่วนประกอบสำคัญคือ หอมแดง กระชาย พริกไทยดำป่น กุ้งแห้งป่น พริกขี้หนูสับละเอียด และกะปิ โดยเอาหอมแดงซอยและกระชายหั่นไปอบแห้งที่ 40 องศาเซลเซียส จากนั้น นำไปบดหยาบและผสมกับส่วนผสมอื่น ๆ ก่อนนำไปอัดเป็นก้อน และอบซ้ำอีกครั้งที่อุณภูมิ 40 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง เป็นรูปแบบใหม่ของเครื่องแกงสำเร็จรูปพร้อมปรุง และเป็นการเพิ่มมูลค่าในเชิงพาณิชย์ให้กับสมุนไพร รวมทั้ง เป็นการเพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภคที่ต้องการประกอบอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น รวมทั้งสามารถนำไปให้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้
 • Thumbnail

  น้ำข้าวกล้องงอกเสริมคลอโรฟิลล์ 

  รุ้งดาว กลิ่นจะโป๊ะ; เนตรนภา ปานเด (มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2558-พฤษภา)

  น้ำข้าวกล้องงอกเสริมคลอโรฟิลล์ตามการประดิษฐ์นี้ มีส่วนประกอบสำคัญคือ ข้าวกล้องหอมมะลิงอก ใบของต้นข้าวอ่อนที่มีความสูง 2 นิ้ว น้ำตาล วานิลาผง และ น้ำ การผลิตเริ่มต้นจากการหุงข้าวกล้องหอมมะลิงอก แล้วนำมาปั่นรวมกับน้ำ จากนั้น นำมาผสมกับน้ำใบของต้นข้าวอ่อนปั่น ทำการปั่นซ้ำอีกครั้งก่อนทิ้งไว้ให้ตกตะกอน กรอง แล้วต้มให้เดือด เติมน้ำตาล และวานิลลาผง ผสมให้เข้ากัน บรรจุใส่ขวด และเก็บไว้ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียสหรือในตู้เย็นได้ไม่เกิน 5 วัน เป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคด้วยการนำเสนอรูปแบบใหม่ของเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ น้ำข้าวกล้องงอกที่มีสีเขียวของคลอโรฟิล ...
 • Thumbnail

  สูตรแกงเลียงก้อน เสริมผักและใยอาหาร 

  รุ้งดาว กลิ่นจะโป๊ะ; กิติภรณ์ ต้องประสงค์ (มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2559-เมษาย)

  แกงเลียงก้อน สูตรเสริมผักและใยอาหาร ตามการประดิษฐ์นี้ มีส่วนประกอบสำคัญคือ หอมแดง กระชาย พริกไทยดำป่น กุ้งแห้งป่น พริกขี้หนูสับละเอียด ฟักทอง ใบแมงลัก และกะปิ โดยเอาหอมแดงซอย กระชายหั่น ฟักทองชิ้นเล็ก และ ใบแมงลัก ไปอบแห้งที่ 40 องศาเซลเซียส จากนั้น นำไปบดหยาบและผสมกับส่วนผสมอื่น ๆ ก่อนนำไปอัดเป็นก้อน จากนั้นทำการอบซ้ำอีกครั้งที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง เป็นรูปแบบใหม่ของเครื่องแกงสำเร็จรูปพร้อมปรุง ที่มีคุณค่าทางโภชนาการเพิ่มมากขึ้น และเป็นการเพิ่มมูลค่าในเชิงพาณิชย์ให้กับผักพื้นบ้านและสมุนไพรไทย รวมทั้ง เป็นการเพิ่มทางเลือกใ ...