พิธีประสาทปริญญาบัตร รุ่นที่ 12

Published date
2528
Resource type
Publisher
วิทยาลัยอัสสัมชัญบริหารธุรกิจ
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
tha
File type
application/pdf
Extent
29 หน้า
Other title(s)
Twelfth commencement exercises
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
วิทยาลัยอัสสัมชัญบริหารธุรกิจ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
เอกสารในพิธีประสาทปริญญาบัตรวิทยาลัยอัสสัมชัญบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2526 รุ่นที่ 12 จัดเมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2528 ณ หอประชุมอาคาร เดอ มงฟอร์ต วิทยาลัยอัสสัมชัญบริหารธุรกิจ โดยมี ภราดาประทีป มาร์ติน โกมลมาศ อธิการเป็นประธาน คณะผู้บริหาร คณาจารย์และบัณฑิตเข้าร่วมพิธี ในปีการศึกษา 2526 มีผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต จำนวน 513 คน
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักหอสมุด
View External Resources
Collections