พิธีประสาทปริญญาบัตร รุ่นที่ 14

Published date
2530
Resource type
Publisher
วิทยาลัยอัสสัมชัญบริหารธุรกิจ
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
tha
File type
application/pdf
Extent
39 หน้า
Other title(s)
Fourteenth commencement exercises
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
วิทยาลัยอัสสัมชัญบริหารธุรกิจ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
เอกสารในพิธีประสาทปริญญาบัตรวิทยาลัยอัสสัมชัญบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2529 รุ่นที่ 14 จัดเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2530 ณ บริเวณจตุรัสเซนต์เมรี่ วิทยาลัยอัสสัมชัญบริหารธุรกิจ โดยมีภารดาประทีป มาร์ติน โกมลมาศ อธิการเป็นประธาน คณะผู้บริหาร คณาจารย์และบัณฑิตเข้าร่วมพิธี ในปีการศึกษา 2529 มีผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต จำนวน 680 คน
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักหอสมุด
View External Resources
Collections