ช่วยปลาน้อยให้พ้นภัยกับ Survival Fish

Published date
2012
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
tha
File type
application/pdf
Extent
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
Citation
E-Commerce Magazine (Mar 26, 2012), 40-41
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
บทสัมภาษณ์ ธีรเดช เตชอัครกุล นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้พัฒนาแอพพลิเคชั่น Survival Fish ขึ้นภายใต้โครงการ Tap that App ซึ่งช่วยเสริมสร้างศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์นักพัฒนาแอพพลิเคชั่นรุ่นใหม่ในระดับมหาวิทยาลัยโดยการสนับสนุนของโนเกีย
Table of contents
Description
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Subject(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources
Collections