เรวดี วัฏฏานุรักษ์ 'ความสามารถ' พิสูจน์เก้าอี้ MD บาร์เทอร์คาร์ด

Published date
2011
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
tha
File type
application/pdf
Extent
2 หน้า
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
Citation
Naew Na (Nov 26, 2011), 14
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
บทสัมภาษณ์ เรวดี วัฏฏนุรักษ์ ศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท บาร์เทอร์คาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด ถึงประวัติการทำงาน การก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งสูงสุดขององค์กรในเวลาอันรวดเร็ว รวมทั้งการแบ่งเวลาให้กับครอบครัวอย่างไม่บกพร่อง
Table of contents
Description
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Subject(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources
Collections