ผสมผสาน Foursquare กับการสร้าง Customer loyalty program ผ่านแอพพลิเคชั่น

Published date
2011
Resource type
Publisher
Strategy+Marketing Magazine
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
tha
File type
application/pdf
Extent
2 หน้า
Other title(s)
Advisor
Other Contributor(s)
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
บทความของ ดร.ปัญญาลักษณ์ อุดมเลิศประเสริฐ อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กล่าวถึงการผสมผสาน Foursquare กับการสร้าง Customer Loyalty Program ผ่านแอพพลิเคชั่น เช่น CardStar ที่นำเสนอทางเลือกใหม่ในการเก็บรักษาการ์ดต่าง ๆ เอาไว้ในรูปแบบดิจิตอล
Table of contents
Description
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Subject(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources
Collections