ลงนาม - ภราดา ดร.บัญชา แสงหิรัญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และ ฟร้องซ์ เอิร์ท เดน โบการ์ด กรรมการผู้จัดการบริษัท ซิม อินดัสเทรียล ในเครือบริษัท ล็อกฮีด มาร์ติน จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงจัดซื้อเครื่องฝึกบินจำลอง (Full Flight Simulator) รุ่น A320 JAR FSTD A Level D สำหรับให้บริการฝึกอบรมและฝึกภาคปฏิบัติแก่นักศึกษา หลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชาวิศวกรรมการบิน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ