ครบรอบ 40 ปี...มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอแบค) ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดงานกาลาดินเนอร์เฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัย โดยมี ภราดา ดร. ประทีป ม. โกมลมาศ อธิการบดีเกียรติคุณ และภราดา ดร. บัญชา แสงหิรัญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เป็นประธาน

Published date
2010
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
tha
File type
application/pdf
Extent
1