หมากล้อมเอเชียนฯ และยู-โกะ งานใหญ่ที่ ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม

Published date
2012
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
tha
File type
application/pdf
Extent
1 หน้า
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
Citation
Siam Sport Daily (Oct 30, 2012), 16
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
ณัฐกฤษณ์ เตชะอำนวยวิทย์ ธีรพัฒน์ สันตติอันต์ และวรวัฒน์ เจริญสิทธิเสถียร นักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้รับแชมป์ประเภททีมในการเข้าร่วมการแข่งขันหมากล้อมอุดมศึกษา ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 และกมล สันติพจนา ได้อันดับ 10 ประเภทบุคคลในการแข่งขันหมากล้อมเอเชียน ยูนิเวอร์ซิตี้ โกะ ทัวร์นาเมนต์ 2012 จัดโดย สมาคมกีฬาหมากล้อมแหงประเทศไทย
Table of contents
Description
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Subject(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources