รายการที่เพิ่มล่าสุด

 • Thumbnail

  FOUR SEASONS บอกเล่าเรื่องราวความรักอันยาวนาน ผ่านคอนเซ็ปต์ของฤดูที่หมุนเวียน สีสันของฤดูกาลทั้งสี่ ร้อยเรียงความสวยงามให้งานเลี้ยงฉลองแต่งงาน งดงามตราตรึงและมีความหมาย คุณกมลเนตร กิจสวัสดิ์ คุณจิรวัฒน์ มาลีนนท์ 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (Wedding, 2014-08-18)

  อาจารย์กมลเนตร กิจสวัสดิ์ อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ให้สัมภาษณ์ถึงงานมงคลสมรสของอาจารย์ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์แอทเซ็นทรัลเวิลด์
 • Thumbnail

  Balance EM Ball สร้างสมดุล "รักษ์น้ำ" 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (Brand Age Magazine, 2012-01-11)

  "Balance EM Ball สร้างสมดุลรักณษ์นำ้" บทความโดย จิรพรรณ อัญญะโพธิ์ กล่าวถึง ข้อโต้แย้งที่ว่าEM Ball ช่วยบำบัดน้ำเสียได้จริงหรือไม่ ด้วยเหตุนี้จึงได้เกิดวงเสวนาหัวข้อ " Em Ball ก้อนจุลินทรีย์กับการแก้ปัญหาน้ำเสีย" โดยมีผู้ร่วมเสวนาจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ รวมทั้งมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดย ดร.เชิดชัย เชี่ยวธีรกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีชีวภาพ สรุปยืนยันว่ามีประสิทธิภาพบำบัดน้ำเสียได้จริง
 • Thumbnail

  อาณาจักรแคคตัสแสนรักของคุณบี-พิชญะ วัชจิตพันธ์ 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (Baan Lae Saun Magazine, 2011-03-14)

 •