เยี่ยมชม บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาประกันภัย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
2013
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
tha
File type
application/pdf
Extent
1 หน้า
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
Citation
Thai Post (Sep 11, 2013), x24
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
อาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาประกันภัยคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เยี่ยมชมการดำเนินงานของบริษัทกรุงเทพประกันภัยจำกัด(มหาชน) เพื่อศึกษาดูงานธุรกิจประกันภัยด้านรับประกันภัยและสินไหมทดแทน
Table of contents
Description
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Subject(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources