หทัยทิพย์ ธเนศวรกุล MBA is first choice

Published date
2013
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
tha
File type
Extent
2 หน้า
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
Citation
MBA Magazine (Mar 20, 2013), 116-117
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
บทสัมภาษณ์ หทัยทิพย์ ธเนศวรกุล ศิษย์เก่าคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ผู้สืบทอดธุรกิจของครอบครัว บริษัท เอฟ.ซี.พี. จำกัด โดยปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการธุรกิจต่างประเทศ ดูแลธุรกิจเกี่ยวกับอาหารเสริมและเครื่องสำอาง
Table of contents
Description
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Subject(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources
Collections