ถึงเวลาของ fiber to home แล้วหรือยัง?

Published date
2012-04-23
Resource type
Publisher
Strategy + Marketing
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
tha
File type
application/pdf
Extent
2 หน้า
Other title(s)
Advisor
Other Contributor(s)
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
บทความของ ดร. ปัญญลักษณ์ อุดมเลิศประเสริฐ อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กล่าวถึง เทคโนโลยี Fiber to the home (FTTH) หรือ เทคโนโลยีการส่งสัญญาณด้วยเส้นใยนำแสงเข้าสู่จัดหมายที่ต้องการ แทนที่การใช้เส้นทางแดงแบบในอดีต
Table of contents
Description
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Subject(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources
Collections