นายแดน ฮาร์โซโน่ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ ด้านการตลาด ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา และ ภราดา ดร. บัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี ม.อัสสัมชัญ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงสนับสนุนโครงการวิจัยเพื่อสำรวจดัชนีผู้บริโภค ( ABAC consumer Index) ซึ่งแสดงข้อมูล มุมมอง และความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน

Published date
2010
Resource type
MOU
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
tha
File type
Extent
1 หน้า