ภราดา ดร.บัญชา แสงหิรัญ ผลิตผู้เรียนสู่สากล

Published date
2012
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
tha
File type
application/pdf
Extent
2 หน้า
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
Citation
MBA Magazine (Feb 3, 2012), 138-139
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
บทสัมภาษณ์ ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เกี่ยวกับแนวทางที่ท่านได้วางไว้ในปี 2555 คือ การสร้างความมีเสถียรภาพ (Stabilization) ให้เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย
Table of contents
Description
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Subject(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources