มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชิงหัว ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยและวิชาการ ในการจัดตั้งสถาบันวิจัยอาเซียน ชิงหัว-เอแบค ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
2013
Resource type
MOU
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
tha
File type
application/pdf
Extent
1 หน้า
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
Citation
Siam Sport Daily (July 16, 21013),11
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยซิงหัว จัดตั้งสถาบันวิจัยอาเซียน ชิงหัว-เอแบค ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยและวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กับ มหาวิทยาลัยชิงหัว ประเทศจีน ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2556 ณ ห้อง King's Room อาคาร CL ชั้น 1 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ
Table of contents
Description
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Subject(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources