ทำให้ง่าย & อย่าซับซ้อน 'ธีระชาติ ก่อตระกูล'

Published date
2015
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
tha
File type
application/pdf
Extent
1 หน้า
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
Citation
Post Today (Mar 1, 2015), B1
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
บทสัมภาษณ์ ธีระชาติ ก่อตระกูล ผู้บริหารและเจ้าของบริษัทสยามสแควร์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) รับจ้างผลิดแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน เขาจบการศึกษาระดับปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เมื่อปี 2557 เขาไดัรับรางวัลชนะเลิศในหมวด Financial Industry Application ในงานระดับโลก APICTA 2014
Table of contents
Description
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Subject(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources
Collections