อานุภาพ ล้อวงศ์งาม ประธาน YEC @ KAN คนแรก ส่งมอบตำแหน่งสู่คนใหม่

Published date
2015
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
tha
File type
Extent
3 หน้า
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
Citation
Thailand Economic & Business Review (Apr 27, 2015), 66-68
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
บทสัมภาษณ์ อานุภาพ ล้อวงศ์งาม ทายาทรองประธานหอการค้าไทย เจ้าของธุรกิจท่องเที่ยวเมืองกาญจนบุรีชื่อดัง "รีสอร์ท บ้านริมแคว-แพริมน้ำ" และอีกหลายธุรกิจ จบการศึกษาระดับปริญญาโท วิทยาศาสตร์บัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Table of contents
Description
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Subject(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources
Collections