ภราดา ดร.บัญชา แสงหิรัญ และ สมชัย เลิศสุทธิวงค์ เปิดตัวโครงการ "ดิจิคอลไลฟ์ บาย เอไอเอส แอท เอแบค" เพื่อนำเทคโนโลยีการสื่อสารยุคดิจิตอลมาพัฒตาการเรียนการสอน โดยมี ภารดา ดร.อำนวย ยุ่นประยงค์ มาร่วมงานด้วย ที่ ม.อัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ

Published date
2014
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
tha
File type
application/pdf
Extent
1 หน้า