Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    พ่อบ้าน ฝ่ายบริการ ฉัตร ปัญจทรัพย์ 

    Unknown author (2014)

    บทสัมภาษณ์ ฉัตร ปัญจทรัพย์ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีและโทจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายบริการหลังการขาย บริษัท ทีเอสแล ออโต้ คอปอเรชั่น จำกัด