Now showing items 1-2 of 2

 • Thumbnail

  ช่วยปลาน้อยให้พ้นภัยกับ Survival Fish 

  Unknown author (2012)

  บทสัมภาษณ์ ธีรเดช เตชอัครกุล นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้พัฒนาแอพพลิเคชั่น Survival Fish ขึ้นภายใต้โครงการ Tap that App ซึ่งช่วยเสริมสร้างศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์นักพัฒนาแอพพลิเคชั่นรุ่นใหม่ในระดับมหาวิทยาลัยโดยการสนับสนุนของโนเกีย
 • Thumbnail

  "แอพฯ สแควร์" เติบโตอย่างโฟกัส 

  Unknown author (2012)

  บทสัมภาษณ์ ธีระชาติ ก่อตระกูล จบการศึกษาระดับปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยี เจ้าของธุรกิจรับพัฒนาแอพพลิเคชั่นทีมีงานเข้าจนล้นมือ