ป้อนข้อมูลเหล่านี้เพื่อขอสำเนาเอกสารจากบุคคลที่รับผิดชอบ

Memorandum of understanding parties to the memorandum: Assumption University of Thailand and Foretagsekonomiska Institutet, Stockholm, Sweden (FEI)

อีเมลนี้ใช้สำหรับส่งเอกสาร