ญาณวิทยากับจิตวิทยาปัจจุบัน

Published date
2536
Resource type
Publisher
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ISBN
ISSN
0125-3670
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
tha
File type
application/pdf
Extent
11 หน้า
Other title(s)
Advisor
Other Contributor(s)
Citation
วารสารธรรมศาสตร์ ปีที่ 19 ฉบับที่ 3 ก.ย.-ธ.ค. 2536 หน้า 78-88
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Subject(s)
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources
Collections