สถานภาพทางญาณวิทยาของวิทยาศาสตร์ : การวิเคราะห์เชิงสังคมวิทยา

Published date
2537
Resource type
Publisher
โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ISBN
ISSN
0125-4820
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
tha
File type
application/pdf
Extent
15 หน้า
Other title(s)
Advisor
Other Contributor(s)
Citation
วารสารอักษรศาสตร์ ปีที่ 26 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย. 2537 หน้า 24-38
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Subject(s)
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources
Collections