ความคิดเห็นของผู้นำชุมชนและประชาชนที่มีต่อส่วนรวมในกิจกรรมหรือโครงการพัฒนาชุมชนของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ในอำเภอบางเสาธง และอำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุดปราการ ปีการศึกษา 2558

Published date
2558
Resource type
Publisher
สถาบันวิจัยและบริการวิชาการ
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
307.76 ม246คว 2558
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
tha
File type
application/pdf
Extent
22 น. ; 29 ซม.
Other title(s)
Advisor
Other Contributor(s)
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
This work is protected by copyright. Reproduction or distribution of the work in any format is prohibited without written permission of the copyright owner.
Access rights
Rights holder(s)
Location
2nd Floor (Cathedral of Learning)
View External Resources
Collections