จากทุ่งนาสู่อาสนวิหารแห่งการเรียนรู้: มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตบางนา

Published date
2548
Resource type
Publisher
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
378.04 ช283จ 2548
Other identifier(s)
Edition
พิมพ์ครั้งที่ 1
Copyrighted date
Language
tha
File type
application/pdf
Extent
60 น. : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
Other title(s)
Advisor
Other Contributor(s)
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
พลิกทุ่งนาพัฒนาวิทยาเขต
รูปปั้นนักบุญ St. Peter
สะพานทวีปวิทยา
มหาวิทยาลัยในวนอุทยาน
อุทยานแห่งการเรียนรู้
สวนป่าและทะเลสาป
โบสถ์นักบุญหลุุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต
อนุสาวรีย์ 100 ปี
Centenary Monument
สัตว์นำโชคประจำมหาวิทยาลัย
ศูนย์ประชุม John XXIII
ศาลาจตุรธรรม
Four Cardinal Virtues
ศาลาจตุรมุขไพจิตร
อาสนวิหารแห่งการเรียนรู้
The Cathedral of Learning
ประตูสุโขทัยธรรมธานี
ภาพวาดสีอคริลิค
ประตูศรีอยุธยาอนุสรณ์
ประตูเกียรติ์นครธนบุรี
ประตูศรีรัตนโกสินทร์
ประตูนวมินทร์มหาราช
ประตูปราสาทอัสสัมชัญ
ประตูเทวัญรักษา
รูปปั้นนักบุญ St. Pual
Grand Salon
ภาพรูปปั้นนูนสูง
รูปปั้นแม่พระอุ้มพระกุมาร
The Seat of Wisdom
จงตื่นเถิด เปิดตา หาความรู้
ศูนย์ประชุมและสัมมนา
อาคารศรีศักดิ์ จามรมาน สถานเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาคาร King David
อาคาร Queen of sheba
อาคาร King Solomon
หอนาฬิกาและพิพิธภัณฑ์
King's Court
John Paul II Sports Center
AU Mall
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
5th Floor (Book Bank)
2nd Floor (Cathedral of Learning)
4th Floor (Cathedral of Learning)
6th Floor (Bro. Martin's Collection)
View External Resources
Collections