พิธีลงนามระหว่างโรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลสมิติเวช และมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
2546-02-04
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
15 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วิทยากร กรรมการผู้จัดการใหญ่โรงพยาบาลกรุงเทพ และ Mr. John Lee Khoesoa กรรมการผู้จัดการโรงพยาบาลสมิติเวช ร่วมลงนามความร่วมมือโครงการจัดฝึกอบรมหลักสูตร The healthcade administration residency เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2546 ณ King's Room อาคาร CL วิทยาเขตบางนา
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources