สัมมนาเรื่อง Student-Centered Learning : What is it : and how do I become a student-centered teacher?

Published date
2546-02-21
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
25 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. บัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
บัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ร่วมกับสำนักรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ จัดสัมมนาเรื่อง Student-Centered Learning : What is it : and how do I become a student-centered teacher? โดยวิทยากร Prof. Forest W. Parkay เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2546 ณ ห้องสัมมนา อาคารเดอมงฟอร์ต วิทยาเขตหัวหมาก โดยมี ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี กล่าวเปิดการสัมมนา พร้อมด้วย ภราดาประทีป ม. โกมลมาศ คณาจารย์ และนักศึกษาร่วมการสัมมนา
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources