คณะกรรมการทบวงมหาวิทยาลัย ตรวจเยี่ยมความพร้อมหลักสูตรสาขาวิชาธุรกิจดนตรี คณะศิลปศาสตร์

Published date
2546-02-27
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
7 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะศิลปศาสตร์
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณะกรรมการทบวงมหาวิทยาลัย ตรวจเยี่ยมความพร้อมหลักสูตรสาขาวิชาธุรกิจดนตรี คณะศิลปศาสตร์ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2546 ณ ห้อง SG 106 อาคาร St. Gabriel's Hall วิทยาเขตบางนา
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources