พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบัน

Published date
2546-03-26
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
3 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี และ Rev. Dr. Tamerlance R. Lana อธิการบดีมหาวิทยาลัย University of Santo Tomas ประเทศฟิลิปปินส์ ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบัน เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2546 ณ ห้อง VIP อาคารอัสสัมชัญ รศ. 200 วิทยาเขตหัวหมาก
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
MOU
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources