ปฐมนิเทศนักศึกษาทุนศตวรรษสมโภช มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
2546-03-29
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
9 ภาพ
Other title(s)
พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาทุนศตวรรษสมโภช มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักทะเบียนและประมวลผล
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญจัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาทุนศตวรรษสมโภช เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2546 ณ ศูนย์ประชุม John XXIII Conference Center วิทยาเขตบางนา โดยมี ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี เป็นประธาน
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources