อัครราชทูตด้านการเมือง สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
2546-04-19
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
2 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
Mr. Shigeki Sumi อัครราชทูตด้านการเมือง สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย และ Mrs. Tomoki Sumi ภริยา เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เมิ่อวันที่ 19 เมษายน 2546 โดยมี ภราดาประทีป มาร์ติน โกมลมาศ อธิการบดีกิตติคุณ ให้การต้อนรับ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources