แถลงข่าวการประชุมนักศึกษานานชาติ ภาคพื้นเอเชีย ครั้งที่ 5

Published date
2546-04-20
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
14 ภาพ
Other title(s)
Asian Youth Forum 2003
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา. องค์การนักศึกษา
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
องค์การนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดแถลงข่าวการประชุมนักศึกษานานาชาติ ภาคพื้นเอเชีย ครั้งที่ 5 (Asian Youth Forum 2003) เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2546 ณ ศูนย์ประชุม John XXIII Conference Center วิทยาเขตบางนา โดยมี ภราดาประทีป มาร์ติน โกมลมาศ อธิการบดีกิตติคุณ และภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี ร่วมงาน
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources