ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปีการศึกษา 1/2546

Published date
2546-05-20
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
12 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะศิลปศาสตร์
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 1/2546 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2546 ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัย อาคารเดอ มงฟอร์ต วิทยาเขตหัวหมาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี ดร.พิมพ์พร จันทร์ดี คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธาน พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ร่วมพิธี
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources