ปฐมนิเทศนักศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปีการศึกษา 1/2546

Published date
2546-06-12
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
8 ภาพ
Other title(s)
พิธีปฐมนิเทศนักศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปีการศึกษา 1/2546
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ศูนย์นักศึกษานานาชาติ ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษานานาชาติ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2546 ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัย อาคารเดอ มงฟอร์ต วิทยาเขตหัวหมาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี เป็นประธาน พร้อมด้วย คณาจารย์ และนักศึกษานานาชาติ ร่วมพิธี
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources