พิธีรับมอบตำแหน่งคณบดีใหม่แก่ อาจารย์ชลิต ลิมปนะเวช

Published date
2546-06-20
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
13 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะนิเทศศาสตร์
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณะนิเทศศาสตร์ จัดพิธีรับมอบตำแหน่งคณบดีใหม่แก่ อาจารย์ชลิต ลิมปนะเวช เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2546 ณ ห้องเกียรติคุณ อาคารเฉลิมรัชมงคล วิทยาเขตหัวหมาก โดยมี ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี เป็นประธานในพิธี
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources