แถลงข่าวการจัดการแข่งขันขี่ม้าอุดมศึกษา ครั้งที่ 3

Published date
2546-08-06
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
8 ภาพ
Other title(s)
ABAC U-Jump & Dressage # 3
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี และคุณพรเทพ เตชะไพบูลย์ นายกสมาคมขี่ม้าแห่งประเทศไทย ร่วมแถลงข่าวการจัดการแข่งขันขี่ม้าอุดมศึกษา ครั้งที่ 3 ABAC U-Jump & Dressage # 3 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2546 ณ ห้องเกียรติคุณ อาคารเฉลิมรัชมงคล วิทยาเขตหัวหมาก
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources