พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญและมหาวิทยาลัย Providence University, Taiwan

Published date
2546-08-06
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
7 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญและมหาวิทยาลัย Providence University, Taiwan โดยมี ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี และ Prof. Dr. Min The Yu อธิการบดีมหาวิทยาลัย Providence University, Taiwan ร่วมลงนามในพิธี เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2546 ณ ห้อง VIP ชั้น 2 อาคารอัสสัมชัญ ร.ศ. 200 วิทยาเขตหัวหมาก
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
MOU
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources