ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปีการศึกษา 2/2003

Published date
2546-08-30
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
20 ภาพ
Other title(s)
MBA Day Class 31, MBA Evening Class 38 , MA.TRM Class 9, MS(CIS) Class 31, MS(CEM) Class 28 and MS(IEC) Class 12 Orientation, Graduate School of Business, Assumption University
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2/2003 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2546 ณ ห้องเกียรติคุณ อาคารเฉลิมรัชมงคล วิทยาเขตหัวหมาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี ภราดาประทีป ม. โกมลมาศ อธิการบดีกิตติคุณ และภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คณาจารย์และนักศึกษาใหม่ ร่วมพิธี
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Subject(s)
ปฐมนิเทศนักศึกษา -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
MBA Day Orientation -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
MBA Evening Orientation -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
MA.TRM Orientation -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
MS(CIS) Orientation -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
MS(CEM) Orientation -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
MS(IEC) Orientation -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ -- กิจกรรม
กิจกรรมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
กิจกรรมคณะ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
กิจกรรมภายในคณะ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ -- กิจกรรม
อธิการบดีกิตติคุณมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ -- กิจกรรม
บัญชา แสงหิรัญ, 2488- -- กิจกรรม
ประทีป มาร์ติน โกมลมาศ, 2476- -- กิจกรรม
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources