แข่งขัน Abac Logic Games 2003: Cross Word & A-Math

Published date
2546-12-20
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
44 ภาพ
Other title(s)
Abac Logic Games 2003: Cross Word & A-Math
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา. องค์การนักศึกษา. ชมรมโลจิก
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ฝ่ายกิจการนักศึกษา องค์การนักศึกษา ชมรมโลจิก จัดการแข่งขัน Abac Logic Games 2003: Cross Word & A-Math ระหว่างวันที่ 20-21 ธันวาคม 2546 ณ ศูนย์ประชุม John XXIII Conference Center วิทยาเขตบางนา โดยมี ภราดาวิศิษฐ์ ศรีวิชัยรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดการแข่งขัน
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources