สัมมนาวิชาการ "Married to the job"

Published date
2546-02-14
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
8 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะพยาบาลศาสตร์
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณะพยาบาลศาสตร์ จัดสัมมนาวิชาการ "Married to the job" เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2546 ณ ห้องเกียรติคุณ อาคารเฉลิมรัชมงคล วิทยาเขตหัวหมาก โดยมี ดร. นันทพันธ์ ชินล้ำประเสริฐ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานเปิดการสัมมนา พร้อมด้วย วิทยากร คณาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมสัมมนา
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources