ประชุมโครงการวิจัย วพร. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
2545-01-29
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
8 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะศึกษาศาสตร์
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดประชุมโครงการวิจัย วพร. คณะศึกษาศาสตร์ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2545 ณ ห้อง C63 อาคารเฉลิมรัชมงคล วิทยาเขตหัวหมาก
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources