ผู้บริหารจากมหาวิทยาลัย Handong Global University of Korea ประเทศเกาหลี เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
2545-02-04
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
7 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ผู้บริหารจากมหาวิทยาลัย Handong Global University of Korea ประเทศเกาหลี เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2545 โดยมี ภราดาบัญชา แสงหิรัญ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ให้การต้อนรับ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources