คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยคริสเตียน เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
2545-02-16
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
16 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยคริสเตียน เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตบางบนา และฟังบรรยายสรุปจากอธิการบดีเรื่อง การบริหารจัดการเรียนการสอนแบบนานาชาติ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2545 โดยมี ดร. ชวลิต หมื่นนุช รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ร่วมให้การต้อนรับ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources