งานวันนักวิจัย

Published date
2545-03-08
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
20 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะวิศวกรรมศาสตร์
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดงานวันนักวิจัย โดยสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย โดยคณะทำงานสร้างเครือข่ายงานวิจัย เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2545 ณ ห้องวิมานบางพลี อาคาร CL วิทยาเขตบางนา
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources