บุคลากรมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญร่วมแสดงความยินดีแก่ภราดาบัญชา แสงหิรัญ

Published date
2545-11-01
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
14 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญร่วมแสดงความยินดีแก่ภราดาบัญชา แสงหิรัญ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2545 ณ หน้าห้อง VIP อาคารอัสสัมชัญ ร.ศ. 200 วิทยาเขตหัวหมาก
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources