บุคลากรมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญร่วมแสดงความยินดีแก่ ดร.วิษณุ เครืองาม อาจารย์พิเศษคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
2545-11-09
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
16 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ภราดาประทีป มาร์ติน โกมลมาศ อธิการบดีกิตติคุณ ดร.ชวลิต หมื่นนุช รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รศ.ดร. พรชัย สุนทรพันธุ์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ คณาจารย์และนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีแก่ ดร.วิษณุ เครืองาม อาจารย์พิเศษคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เนื่องในโอกาสได้รับพระราชทานโปรดเกล้าฯ เข้ารับตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2545 ณ ห้อง VIP อาคารอัสสัมชัญ ร.ศ. 200 วิทยาเขตหัวหมาก
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources